Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych?

Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych?

Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych? – wprowadzenie.

W ostatnim wpisie nakreślona została potrzeba samokształcenia a konkluzja brzmiała: „najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie”. Dlatego też kontynuując wątek edukacyjny, chciałbym przedstawić moje przemyślenia i odpowiedzieć na pytanie: „jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych?„. Temat jest szalenie rozległy i można by napisać o nim kilka(naście) książek. Skupię się zatem na najistotniejszych wątkach według mnie, bez których ciężko jest skutecznie spekulować.

Elementy skutecznej spekulacji

Poniżej wskazuję moje trzy składowe układanki jaką jest „skuteczna spekulacja”:

 1. Nakreślenie indywidualnego celu spekulacji
 2. Zbudowanie strategii spekulacyjnej o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu
 3. Zasada 3 X Poznaj: Instrumenty, Brokera oraz Siebie

1. Nakreślenie indywidualnego celu spekulacji

Jest to o tyle ważne, że nasz cel „podpowie” jakie środki powinniśmy przedsięwziąć do jego osiągnięcia. Poniżej wyróżniłem cztery najpowszechniejsze motywy spekulantów:

 1. Spekulant inwestujący nadwyżki finansowe z pracy na etacie
 2. Spekulant traktujący inwestowanie jak hobby
 3. Spekulant traktujący inwestowanie jak hazard
 4. Spekulant profesjonalny

Skupię się teraz tylko na najpopularniejszym motywie spekulacji, czyli celowi: a. Spekulant inwestujący, pracujący na etacie albo mający własną działalność gospodarczą, który dodatkowo chce pomnażać swoje oszczędności. Jeśli np. dzięki spekulacji chcemy regularnie inwestować nadwyżki finansowe to nie możemy podporządkować swoje główne zajęcie handlowi na rynkach finansowych, tylko odwrotnie. W takim układzie nasza praca na etacie wprowadza szereg ograniczeń dla naszej pobocznej działalności spekulacyjnej. Wtedy wybór interwału czasowego wykresu w jakim inwestujemy nie może być zbyt niski a preferowanym jest interwał dzienny oraz ewentualnie czterogodzinny. Inna sprawą jest, że mając np. pracę intelektualną, wracając do domu z pracy zmęczeni psychicznie, nie powinniśmy handlować. W takim układzie, mając pewne ograniczenia, musimy stworzyć sobie możliwie najdogodniejsze warunki do handlu i konsekwentnie realizować swoją strategię inwestycyjną.

Wątek ten szerzej opiszę  w kolejnym wpisie edukacyjnym na blogu. Warto jednak już teraz zdać sobie sprawę jak ważnym jest przyporządkowanie siebie do jednej z wyżej wymienionych grup. Ma to bowiem kolosalne znaczenie w budowie strategii spekulacyjnej o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu.

2. Budowa wysoce skutecznej strategii spekulacyjnej

Jest to z pewnością najważniejszy element skutecznego inwestowania. Wiele osób nie zgodziłoby się zapewne z moim stwierdzeniem. Powiedzą oni, że najważniejsza jest psychologia inwestowania oraz emocje a nie sama strategia. Wychodzę jednak z założenia, że jeśli strategia jest rzeczywiście bardzo skuteczna to już na starcie generuje ona duży komfort psychiczny osobie handlującej. Dodatkowo dobrze zbudowana strategia spekulacyjna powinna odnosić się do psychologii inwestowania i budować możliwie największy spokój, pewność siebie u spekulanta. Skupmy się zatem na najważniejszych elementach takiej strategii:

 1. Precyzyjnie definiuje warunki: wejścia, prowadzenia oraz wyjścia z pozycji
 2. Wskazuje konkretny(e) interwały czasowe spekulacji uzależnione od indywidualnych celów spekulacji
 3. jest możliwie jak najprostsza, minimalizuje popełnienie błędu
 4. Wskazuje konkretny maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka wyrażony w procentach kapitału przeznaczonego dla pojedynczej transakcji
 5. Definiuje minimalny stosunek zysku do ryzyka (R:R) w wysokości klasycznego 3:1
 6. Jest sama w sobie statystycznie wysoce skuteczna przy minimalnym poziomie 70 %

Jeżeli wszystkie powyższe składowe strategii spekulacyjnej są spełnione to chyba tylko „kataklizm” sprawiłby, że w długim terminie dany scenariusz inwestycyjny będzie stratny. Podsumowując, można wskazać na dwa czynniki przemawiające za skutecznością tak zbudowanej strategii: statystyka oraz odwołanie do psychologii inwestowania:

 • Elementy statystyczne, dające dużą przewagę w spekulacji – (punkty D, E oraz F)
 • „Elementy psychologiczne”, wprowadzających konkretne, sprecyzowane działania, ograniczające emocje do minimum – (punkty A, B,C oraz D )

Budowa a podążanie, konsekwentne stosowanie strategii spekulacyjnej to dwie różne sprawy. Dlatego tak ważnym jest aby postawić na wysokie prawdopodobieństwo statystyczne oraz odwołać się w strategii do psychologii inwestowania, budując precyzyjne, a tym samym komfortowe warunki handlowe.

3. Zasada 3 X Poznaj: Instrumenty, Brokera oraz Siebie

Zasada 3 X Poznaj to nic innego jak odpowiednie przygotowanie do skuteczniej spekulacji. Jest to trzeci element odpowiadający na pytanie: Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych? Poniżej znajduje się rozwinięcie tych trzech sfer, które należy poznać ażeby być zyskownym inwestorem.:

Instrumenty – Z pewnością każdy powinien dobrze poznać specyfikę konkretnych instrumentów finansowych, którymi zamierza handlować. Można tutaj wyróżnić dwie kategorie: a) rodzaj instrumentu, b) natura instrumentu.

Ad a) Mam tutaj na myśli charakter produktu finansowego. Czy jest: instrument bazowy, kontrakt terminowy, kontrakt CFD, ETF czy wreszcie opcja. W konsekwencji konieczne jest zrozumienie działania tych produktów a w szczególności zrozumienia jak działa dźwignia finansowa.

Ad b) Natura instrumentu to kategoria dzieląca je na: indeksy giełdowe, akcje, obligacje, pary walutowe, towary czy tez kryptowaluty.

Niezależnie od kategorii, każdy instrument finansowy ma swoją specyfikę, godziny handlu, płynność, wolumen, tendencje do długich trendów albo jej brak, wrażliwość na konkretne dane makroekonomiczne oraz wiele innych. Warto jest wybrać swoje ulubione, dopasowane do swojej psychiki instrumenty, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

Broker – Ważnym jest poznać charakterystykę swojego brokera, biura maklerskiego. W szczególności mam tutaj na myśli trzy aspekty: a) specyfikację brokera forex, b) prowizje maklerskie oraz c) rodzaje dostępnych zleceń maklerskich. ( a, b – linki wewnętrzne oraz c link zewnętrzny odsyłający do dodatkowej lektury). Wszystkie te elementy wpływają na budowę własnej strategii inwestycyjnej a co ważniejsze są elementem budującym pewność siebie jako inwestora. Wiedza ta niweluje ewentualne wpadki wynikające z np.: poślizgów cenowych, naliczenia niespodziewanych kosztów przez brokera czy też nieprawidłowe użycie konkretnego zlecenia maklerskiego. Reasumując, niezrozumienie warunków handlowych udostępnianych przez pośrednika nie ma prawa się wydarzyć jeżeli traktujemy spekulację jak biznes.

Ja – Mam tutaj na myśli szeroko rozumianą i wspominaną wcześniej psychologię inwestowania. Jest to z pewnością bardzo ważny element i w dużej mierze odpowiada na pytanie: Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych?. Szerzej o psychologi można poczytać na podstronie mojego bloga: psychologia inwestowania. Z pewnością warto w realnym, praktycznym handlu, NIE na rachunku demo, trenować strategie chociażby minimalnymi kwotami aby poznać siebie w warunkach „bojowych„. Spekulant widzi, doświadcza emocji związanych z ewentualnymi stratami, potencjalnymi ogromnymi zyskami, używaniem stop-lossów. Są to naturalne emocje, które przeszkadzają w skutecznym inwestowaniu. Dlatego bardzo ważnym jest maksymalnie ile się da tak skonstruować swoją strategię spekulacyjną, ażeby zneutralizować emocje. Można to osiągnąć poprzez konkretyzowanie, precyzowanie warunków podejmowanych decyzji, akceptowalnego maksymalnego poziomu ryzyka i komfortowego interwału czasowego. Wreszcie potrzebna jest  prostota warunków wejścia, prowadzenia oraz zamykania transakcji, gdyż minimalizowane jest wtedy pole do własnej interpretacji, wątpliwości. Przy nieskomplikowanej strategii możliwość popełniania błędów jest z natury mała przez co tworzony jest tak ważny komfort psychiczny.

Jak skutecznie inwestować na rynkach finansowych? – podsumowanie.

Podsumowując, ażeby odnieść sukces na rynku finansowym, trzeba jasno zdefiniować cel spekulacji oraz strategię spekulacyjną. Ponadto trzeba zdobyć niezbędną wiedzę o instrumentach finansowych, warunkach handlowych swojego brokera oraz poznać swoją psychikę inwestora. Kluczowym elementem całej układanki jest budowa odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Prawidłowa strategia bazując na niezbędnej wiedzy o instrumentach, warunkach handlowych i własnej psychice ukierunkowana jest na osiągnięcie konkretnego celu. Wreszcie, strategia powinna być możliwie jak najprostsza i najbardziej komfortowa dla własnej psychiki ażeby podążanie za nią było łatwe i przyjemne dla „naszej głowy„.

Leave a Reply