Biura Maklerskie

Najważniejszym kryterium wyboru biura maklerskiego jest prowizja od transakcji, która stanowi główny jeśli nie jedyny koszt dla inwestora.

Prowizje w Polsce są bardzo wysokie w porównaniu z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi i praktycznie pozostały na niezmienionym poziomie na przestrzeni ostatnich 15 lat. Na pochwałę natomiast zasługują Deutsche Bank Biuro Maklerskie oraz Dom Maklerski Banku BPS. Poniżej krótkie zestawienie podstawowych kosztów prowadzenia rachunku oraz zleceń składanych przez internet:

 

Tabela: Stan na styczeń 2018 r.
Biuro Maklerskie Akcje kontrakt na indeks Opłata roczna Przelew do innych banków
Dom Maklerski Banku BPS 0,13%/min. 3 zł 5 zł 50 zł* 2 zł
Deutsche Bank Biuro Maklerskie 0,19%/min. 1,9 zł 8 zł 0 zł 5 zł
Duże biura maklerskie ~0,38%/min. 3-5 zł ~9 zł zwykle 0 zł** 0-5 zł

* darmowa obsługa (studenci, pracownicy instytucji finansowych, członkowie SII, rachunek papierów wartościowych w ramach IKE i IKZE)

** CDM Pekao S.A. – 60 zł, DM PKO BP – 30 zł, jeśli otwarcie nastąpiło w II półroczu

Jak wynika z powyższej tabeli, przy obrocie akcjami (kupno-sprzedaż) o wartości 10 000 zł opłata roczna dla najkorzystniejszej oferty (Dom Maklerski Banku BPS) jest niwelowana w stosunku do oferty akcyjnej największych biur maklerskich. Jeżeli natomiast inwestor wykona obrót w jednym roku w wysokości np. 110 000 zł to zyska już 500 zł (0,25%*2*100 000 zł). Dla mikro spekulantów godne polecenia jest natomiast konto w Deutsche Banku, które umożliwia dokonywanie transakcji przy optymalnej prowizji 1,9 zł (najniższa minimalna prowizja). Na uwagę zasługuje również członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, które uprawnia do różnych benefitów (m.in. zniżki od prowizji u brokerów – link TUTAJ).