Biura Maklerskie

techniki-spekulacji

Biura maklerskie

Najważniejszym kryterium wyboru biura maklerskiego jest prowizja od transakcji. Stanowi ona główny jeśli nie jedyny koszt dla inwestora. Prowizje w Polsce są bardzo wysokie w porównaniu z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi. Praktycznie pozostały na niezmienionym poziomie na przestrzeni ostatnich 15 lat. Biuro maklerskie pozytywnie wyróżniające się na tle konkurencji to: Dom Maklerski Banku BPS. Poniżej znajduje się krótkie zestawienie podstawowych kosztów prowadzenia rachunku maklerskiego oraz składania zleceń przez internet.

Biura maklerskie - koszty
Biuro MaklerskieAkcjekontrakt na indeksOpłata rocznaPrzelew do innych banków
Dom Maklerski Banku BPS0,13%/min. 3 zł5 zł50 zł*2 zł
Duże biura maklerskie~0,38%/min. 3-5 zł~9 złzwykle 0 zł**0-5 zł
* darmowa obsługa (studenci, pracownicy instytucji finansowych, członkowie SII, rachunek papierów wartościowych w ramach IKE i IKZE) ** CDM Pekao S.A. - 60 zł, DM PKO BP - 30 zł, jeśli otwarcie nastąpiło w II półroczu

Jak wynika z powyższej tabeli, przy obrocie akcjami (kupno-sprzedaż) o wartości 10 000 zł opłata roczna dla najkorzystniejszej oferty (Dom Maklerski Banku BPS) jest niwelowana w stosunku do oferty akcyjnej największych biur maklerskich. Jeżeli natomiast inwestor wykona obrót w jednym roku w wysokości np. 110 000 zł to zyska już 500 zł (0,25%*2*100 000 zł). Na uwagę zasługuje również członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Uprawnia ono do różnych bonusów (m.in. zniżki od prowizji w biurach maklerskich- link SII).